PRIVACYREGLEMENT VOLGENS AVG 2018

Jouw bedrijfsgegevens en jouw privacy binnen Centrum Marike

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

De plichten van Centrum Marike

Wanneer je als een relatie bij Centrum Marike staat ingeschreven, mag je ervan uitgaan dat jouw privégegevens ook echt privé blijven. Bij Centrum Marike kunnen diverse relatiegegevens van je verwerkt worden. Deze gegevens hebben we van je ontvangen n.a.v. de relatie die we met je hebben. Centrum Marike is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. Centrum Marike slaat deze gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. De medewerkers van ons centrum hebben de verplichting vertrouwelijk met je gegevens om te gaan. We geven jouw gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wat willen we van je weten en waarom?

Bedrijfsnaam We willen graag weten met wie we een relatie hebben
Voor- en achternaam contactpersoon We vinden het netjes om je op de juiste manier aan te spreken, zodat we weten met wie we binnen het bedrijf contact hebben
Adres en woonplaats We willen graag dat onze post goed aankomt
Telefoonnummer We willen graag contact met je kunnen opnemen
E-mailadres We houden je via onze activiteitenkalender en/of nieuwsbrief graag op de hoogte van onze activiteiten
Bankrekeningnummer Als we een financiële relatie hebben, dan hebben we graag correcte gegevens in onze database staan

Je rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke gegevens van je worden verwerkt.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien jij dat wenst.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit bij onze administratie of coördinatoren aangeven of stuur een e-mail naar info@centrummarike.nl.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht, geef dit aan bij de coördinatoren of stuur een e-mail naar info@centrummarike.nl.